Home » Historie

 Historie

 

Berkensmart is in mei 2004 voor het eerst bij elkaar gekomen, om een avond gezellig met elkaar te zingen. Er was een grote opkomst. Diezelfde avond is besloten tot oprichting van het koor.

Op 8 september 2004 was de eerste repetitieavond in Cafe De Ridder te Berkhout. Nog steeds is dit onze thuishaven.

Het koor heeft 54 actieve leden en het bestuur bestaat uit 6 leden met daarnaast een muziekcommissie bestaande uit 4 personen zij zijn verantwoordelijk voor de muziekkeuze.

Ook de muzikale begeleiding mag natuurlijk niet ontbreken, Simone Beerepoot en Tinie Kramer bespelen beiden de accordeon en onze dirigent van het koor is Co Feld.

In januari 2005 traden wij voor het eerst op.

Berkensmart is een erg gezellig en leuk koor, we zingen allemaal graag en hebben plezier met elkaar. 

Daar gaat het immers om in het leven.

Na 14 jaar smartlappen en vele andere liederen gezongen te hebben werd het tijd voor een ander repertoire, niet dat we geen smartlappen meer willen zingen dat kan altijd op verzoek aangevraagd worden.

Zondag 22 april 2018 tijdens het korenfestival hebben wij onze nieuwe naam onthuld die de leden hebben uitgekozen.

Wij gaan vanaf nu Berkhout Vocaal heten en zingen nog steeds met heel veel plezier.